SULTAN II. ABDÜLHAMİD 1842-1918

12060 readings

SULTAN II. ABDÜLHAMİD

Doğum / Ölüm: 1842-1918
Saltanat Süresi: 1876-1909

Sultan Abdülhamid XIX. Asrın sonları ile XX.asır başlarında uzun müddet, tam bir şahsi idare ile ülkenin başında kalmıştır. Dünyanın en önemli siyasilerinden biri sayılır. Hakkında her dilde yayınlar yapılmış, yerin dibine batırıldığı gibi göklere de çıkarılmıştır. 33 yıl süren saltanatının yalnız 30 yıl, 5ay, 8 günü kendi şahsi idaresine aittir.(ilk meclisi mebusanın tatili ile II. Meşrutiyetin ilanına kadar süren devre) 1878 yılı, Sultan Hamid'i şahsi idaresi o devre için buhranlar içindeki imparatorluğun anarşiye gitmesinden hayırlıydı.

II. Abdülhamid, kan dökmemeyi kesin bir prensip olarak kabul etmiş ve 30 yıl boyunca tatbik etmiştir. Çok merhametli olması, en büyük düşmanlarının bile rızıklarıyla oynamayıp bol maaşlarla sürgüne göndermesi gibi özelliklerinin yanısıra Sultan Abdülhamid bir siyaset dahisiydi. Hasım devlet adamları Sultan Abdülhamid'in diplomasisini daima çekinilecek bir unsur olarak görmüşler, düşman olmuş; fakat kudretini inkar edememişlerdi.

Sultan Abdülhamid siyasi dehası bir yana, fevkalade zekası ve hafızası ile ünlüdür. Tarihçiler kendisinin devrinin bütün devlet adamlarının üstüne çıkan bir zeka kurnazlık ve tecrübeye sahip olduğunda birleşmektedirler. İnsanlar üzerinde tesiri de çok övülmüştür. Kendi özel meselelerinde çok nazik olması, herkesi ayakta karşılaması, padişah huzurunda yer öpme adetini kesin şekilde yasaklaması, hiçkimseye, hatta çocuklarına "sen" diye hitab etmemesi bir çok şahsı kendisine bağlamış ve 30 yıllık şahsi iktidarının sebeplerinden biri olmuştur.

Share

 

Osmanlı

Osmanlı mûsikîsi

Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır.

Devamı

Osmanlı sanatı

Osmanlı sanatının kaynağını hep İslam‘dan aldı. Osmanlı sanatı deyince aklıma gelen Osmanlı mimarisi ve o mimarideki insan hizmetine sunulmak için yapılmış...

Devamı