Osmanlı Kültürünü Yaşatma DerneğiOsmanlı’da AileOSMANLI YARATILMIŞ HER ŞEYİ SEVER - HAYVANSEVERDİR

Osmanlı Yaratılmış Herşeyi Sever - Hayvanseverdir

3721 readings

Osmanlı Yaratılmış Herşeyi Sever - Hayvanseverdir

Başta insan olmak üzere, Osmanlı “Yaratılan’ı severiz, Yaratan’dan ötürü” düşüncesiyle her canlıyı, hatta cansız varlıkları bile severdi.

Hayvan ve bitki sevgisi, Osmanlı’nın vazgeçilmez bir karakter çizgisiydi.

 

“Hayvan ve bitki yetiştirmekte de çok ileri dereceye ulaşmışlardır. Sun’i kuluçkadan yumurtayı gömerek civciv çıkartırlar.” (Busbecg)

 

“Hayvana eziyet eden kadı huzuruna çıkartılır, zaten herkes müdahale eder.” (Busbecg)

 

“Ağaçlar, hele asırlık olanları, en büyük ihtimamlarla muamele görür.” (Baron de Tott)

 

“Hastalara çiçek gönderilir.” (Naima)

 

“Çiçek ve hayvan dükkânları çoktur. XVII. asır ortalarında yalnız İstanbul’da, yalnız ötücü kuş satan 500 kadar dükkan vardır.” (Evliya)

 

“Üsküdar’da kedi hastanesi vardır.” (Von Moltke, 1837)

 

“Kedilerine, hatta sokak kedilerine elleriyle yediren anlı şanlı vezirler görülür.” (Du Loir, 1654)

 

“Hayvanların eziyet görmemesi, Türk kanunlarının teminatı altındadır.” (Avukat Guer, 1746)

 

“Etleri yenmeyen hayvanların öldürülmesi vahşet sayılır.”  (d’Ohsson, 1791)

 

“Türkiye’de hiç kuduz görülmemiştir.” (Thornton,1812)

Share

 

Osmanlı

Osmanlı mûsikîsi

Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır.

Devamı

Osmanlı sanatı

Osmanlı sanatının kaynağını hep İslam‘dan aldı. Osmanlı sanatı deyince aklıma gelen Osmanlı mimarisi ve o mimarideki insan hizmetine sunulmak için yapılmış...

Devamı