MURAD HÜDAVENDİGAR VE SIRP MİLOŞ

3397 readings

MURAD HÜDAVENDİGAR VE SIRP MİLOŞ

8 Ağustos 1389 yılı Beraat Gecesiydi. Sultan Murad abdest alıp dört rekâtlık hacet namazı kıldı ve ellerini açıp Cenab-ı Hakk’a gözyaşları içinde şöyle yalvardı:

“Yarabbi! Bu müminleri küffar elinde mağlup edip helâk etme. Bunları Mansur ve muzaffer eyle... Ya İlâhî! Mülk ve kul senindir. Sen kime istersen verirsin. Ben dahi aciz bir kulunum. Mülk ve mal benim maksadım değildir. Hemen halis ve muhlis senin rızanı isterim. Beni bu Müslümanlara kurban eyle. Evvel beni gazi kıldın, şimdi de şehadet nasip kıl” dedi ve ellerini Allah’a açarak, Osmanlı için çok zayiat verdirecek olan fırtınanın durması, galip gelinmesi ve kendisinin de müminler için feda edilmesi hususunda dua etti. Duası kabul oldu. Fırtına durdu ve toz bulutları yağmur ile yok oldu, göz gözü görür oldu. Sonuçta savaş kazanıldı, ancak Padişah savaş meydanını teftiş ettiği sırada, Miloş isimli bir Sırp’ın padişaha önemli bilgiler vermek üzere görüşmek istediği haberi hünkâra ulaştırıldı. Padişah, bu görüşme talebini kabul etti. Huzura çıkartılan Miloş, sakladığı bıçağı Hünkâr’ın kalbine saplayarak onu ağır yaraladı. Aldığı bu ağır yara sonucunda Sultan I. Murad, 1389 yılında arzuladığı şehitlik mertebesine kavuştu.

Azîm, irade, vakar ve ciddiyet sahibi olan Sultan Murad Han dîn farkı gözetmeksizin tebaasına karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Samimi şahsiyeti ile içte ve dışta sevgi ve saygı uyandırdı. Hukukî, malî ve askerî sahalarda yaptığı esaslı teşkilâtlar ile kudretli bir devletin temellerini attı. Kararlarını mutlak suretle tecrübeli beylerle müzakere ettikten sonra verirdi. Kendi mütalâasına aykırı fikirleri de dinler, yerinde gördüklerini kabul ederdi. İtirazlara ehemmiyet verirdi. Bu hali başarılarında çok etkili olmuştu.

Share

 

Osmanlı

Osmanlı mûsikîsi

Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır.

Devamı

Osmanlı sanatı

Osmanlı sanatının kaynağını hep İslam‘dan aldı. Osmanlı sanatı deyince aklıma gelen Osmanlı mimarisi ve o mimarideki insan hizmetine sunulmak için yapılmış...

Devamı