SULTAN ÇELEBİ MEHMED 1389-1421

4037 readings

SULTAN ÇELEBİ MEHMED


Doğum / Ölüm: 1389-1421 
Saltanat Süresi: 1413-1421


Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu kabul edilen Çelebi Mehmed, kıraat ve fıkıh âlimidir. 1413'de tek başına tahta çıkarak fetret devrini bitirmiştir. Makul hareket eden, sabırlı, azim ve irade sahibi, sözüne ve vaadine sadık, vakur ve ciddi bir hükümdardı. Yalnız dostuna değil, düşmanlarına da kendisini sevdirmiştir. O da diğer Osmanlı sultanları gibi müşidlere hürmet eder, sohbetlerinde bulunur, devlet işlerini danışırdı. Mürşidi, eniştesi Emir Sultan Hazretleri'dir. Ömrünü Allahû Tealâ'nın dînine hizmet etmek, insanlara Resûl-i Ekrem'in örnek ahlâkını tanıtmak ve yolunu yaymak için, kuvvetli bir devlet kurmaya feda etti. Memlekette birliği ve dirliği tesis etti. Zamanın evliyalarına meclislerinde yer verip, ilim ve feyzlerinden istifade etti. Çelebi Sultan bazen şiir de söylemiştir. Cihan hasım olsa, Hakk'dan nusret iste! Erenlerden duâ vü himmet iste! Çalıp dîn ışkına uduaneşimşir, Anuban çar-ı yârı hidmet iste! Eğer leb-tegne isen ey bed-endişi Bu deşne çeşmesinden şerbet iste! Geçenden geç, demir taştan sakınma, Demiri mahu idenden kuvvet iste! Çervürme yüz muhâlifden Mehemmed Adûyı arsadan sür vüs'at iste!

Share

 

Osmanlı

Osmanlı mûsikîsi

Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır.

Devamı

Osmanlı sanatı

Osmanlı sanatının kaynağını hep İslam‘dan aldı. Osmanlı sanatı deyince aklıma gelen Osmanlı mimarisi ve o mimarideki insan hizmetine sunulmak için yapılmış...

Devamı