Osmanlı Kültürünü Yaşatma DerneğiCihan SultanlarıKÂNÛNİ SULTAN SÜLEYMAN 1495-1566

KÂNÛNİ SULTAN SÜLEYMAN 1495-1566

5163 readings

KÂNÛNİ SULTAN SÜLEYMAN

Doğum / Ölüm: 1495-1566
Saltanat Süresi: 1520-1566

Osmanlı Sultanları'nın onuncusu Yavuz Sultan Selim Han'ın oğlu, ismini Kur'ân-ı Kerîm'de geçen Hazreti Süleyman'ın isminden aldı. Kânûni lakabıyla meşhur oldu. Avrupalılar, Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakablarını verdiler. Kanûni Sultan Süleyman Han, evliyalara mürşidlere çok hürmet eder, izzet ve ikramlarda bulunurdu. Sümbül Efendi ve talebesi Merkez Efendi'ye, Ubeydullah-ı Ahrâr Hazretleri'nin halifelerinden Baba Haydar'a ve İstanbul'daki diğer evliyaya çok hürmet gösterirdi. Allah dostlarına danışmadan hiçbir iş yapmaz, Allah dostlarının nazarlarını üzerinden eksik etmezdi. Her Osmanlı padişahı gibi Kânûnî Sultan Süleyman da kul hakkına riayet eder, ahirette kendinden hesab sorulmasından çok korkardı. Eşsiz bir adalet duygusuna sahipti. Mürşidi Yahyâ Efendi Hazretleri'ydi.

Share

 

Osmanlı

Osmanlı mûsikîsi

Osmanlı mûsikîsi, Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî, dini, klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır.

Devamı

Osmanlı sanatı

Osmanlı sanatının kaynağını hep İslam‘dan aldı. Osmanlı sanatı deyince aklıma gelen Osmanlı mimarisi ve o mimarideki insan hizmetine sunulmak için yapılmış...

Devamı