SULTAN 5. MURAD 1840-1904

59677 readings

SULTAN 5. MURAD

Doğum / Ölüm: 1840-1904
Saltanat Süresi: 30 Mayıs 1876-30 Ağustos 1876


Abdülaziz tahttan indirildikten sonra tahta çıkan V.Murad, Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sırasında çıkan olaylardan ve tahta çıkışından sonra, devlet adamlarının meşrutiyetin ilanı konusunda birbirlerine düşmesinden, sinirleri ciddi biçimde bozulmuştu. 93 gün tahtta kaldıktan sonra, iyileşmesi için Çırağan Sarayı'na gönderildi. Yerine II. Abdülhamid geçirildi.

Share