SULTAN MEHMED REŞAD 1840-1904

4704 readings

SULTAN MEHMED REŞAD

Doğum / Ölüm: 1840-1904
Saltanat Süresi: 1909-1918

31 Mart olayından sonra tahttan indirilen ağabeyi II. Abdülhamit'in yerine, 27 Nisan 1909'da padişah oldu. 30 Eylül 19122'de Balkan Devletleri, Osmanlılar'a savaş ilan ettiler. 18 Ekim 1912'de yapılan barış antlaşmasıyla, Trablusgarb'ı İtalya'ya bıraktı. 23 Ocak 1913'de İttihat ve Terakki Partisi, Bab-ı Ali baskınıyla yönetime egemen oldu. V. Mehmet, tüm etkinliğini yitirdi.

Share