SULTAN 2. MURAD 1403-1451

4452 readings

SULTAN 2. MURAD

Doğum / Ölüm: 1403-1451
Saltanat Süresi: 1421-1444/1446-1451 

Halkının kendisine karşı duyduğu sevgi ve tazimden dolayı, Koca Murad Bey, Koca Murad Gazi isimleriyle andığı, ince ruhlu, hassas, lütufkâr, adil, merhametli, sözüne sadık, cesur ve tedbir sahibi, kumanda kabiliyetli yüksek bir devlet adamıydı. İlme ve âlimlere çok hürmet edip evliyaya izzet ve ikramda kusur etmediği için, memleketi âlim ve evliya yurdu oldu. Herkesin duasını aldı. Mürşidi, Hacı Bayram-ı Velî Hazretleri'ydi.

Share