SULTAN II.BEYAZİD 1447-1512

4349 readings

SULTAN II.BEYAZİD 

 Doğum / Ölüm: 1447-1512
 Saltanat Süresi: 1481-1512 

Sultan Beyazid ilme, âlimlere, evliyalara çok hürmet eder, onlara ihsanlarda bulunurdu. Adalet ve merhametten ayrılmayan, vakarlı, hilmiyle meşhur bir padişah olduğu için, Velî Bayezid olarak bilinir. Allahû Tealâ'nın rızası için ilim öğrenen ve insanlara nasihat eden mürşidlerin, evliyaların sözlerinden çıkmaz, onların nasihatlerini can kulağı ile dinlerdi.

Seyyid Sadreddin Muhammed Horasani ve Zeyneddin Hafi Hazretleri'nin halifelerinden Abdurrahim Merzifoni'nin sohbetlerinde bulundu. Şeyh Hamdullah Agah'dan hat dersleri aldı. Seyyid Sadreddin Muhammed'in oğlu ve halifesi olan ve "babam" diye bahsettiği Seyyid İbrahim Çelebi'nin ilminden istifade etti. Çelebi halife adıyla meşhur, Cemal-i Halife'nin ve Ebussuud Efendi'nin babası, Yavsı Şeyh namıyla meşhur, Muhyiddin İskilibî gibi büyük evliya zatlarının dualarına kavuştu. Çelebi, halife sultan olacağını 40 gün önceden haber verdi.

Tarihî kaynaklar onun, babası Fatih Sultan Mehmet'ten sonra en bilgin Osmanlı padişahı olduğunda birleşmişlerdir. Sağlığında saltanatı, oğlu şehzade Selim'e teslim etmiştir. Otuz seneden fazla süren saltanatı boyunca, sulh ve sukûnu tercih etmesi, donanmayı yenileyip hazırlıklar yapması, kendisinden sonra tahta geçen oğlu Yavuz Sultan Selim Han'ın fasılasız cihad ile meşgul olmasına vesile oldu.

Share