SULTAN 2. SELİM 1524-1574

4308 readings

SULTAN 2. SELİM

Doğum / Ölüm: 1524-1574
Saltanat Süresi: 1566-1574


Babası Kânûni Sultan Süleyman, Annesi Hürrem Sultandır. Devlet işleriyle daha çok vezirleri ve özellikle Sokullu Mehmet Paşa ilgilenmiş, annesi Hürrem Sultan da, devlet işlerinde söz sahibi olmuştu. Saraya ilk cinci hoca, Hürrem Sultan zamanında girmiş, Osmanlı artık yavaş yavaş gücünü kaybetmeye başlamıştı. Sakız ve Kıbrıs adaları fethedilmesine rağmen, İnebahtı yenilgisi artık Osmanlı'nın yavaş yavaş gücünü kaybettiğinin izlerini taşıyordu. Sarayda Allah'ın evliyalarının hakimiyeti azaldıkça Osmanlı, giderek gerilemeye başladı. Akçe'nin gümüş oranı %7 azaltılmış, her alanda görülen gerileme Osmanlı'nın ekonomisinide etkilemiş, hazine boşalmaya yüz tutmuştu.

Share