SULTAN GENÇ OSMAN 1604-1622

4418 readings

SULTAN GENÇ OSMAN

Doğum / Ölüm:
Saltanat Süresi: 1618-1622


On dört yaşında Osmanlı tahtına oturdu. Devletin tekrar yapılanması gerektiğini düşünüyordu. Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumdan hiç de memnun değildi. Yapmaya çalıştığı değişiklikler askeri, devlet yönetimindeki kesimi rahatsız etmişti. Dört yıllık hükümdarlığı döneminde, Lehistan'a büyük bir sefer düzenlendi. Avrupa'da zaferler kazanıldı. 18 yaşında hacca gitmek üzere hazırlandığı sırada, kapıkulu ocağı ayaklandı. İsyancılar tarafından yakalanan Genç Osman, Yedikule zindanlarında katledildi.

Share