SULTAN 4. MEHMED 1642-1693

4358 readings

SULTAN 4. MEHMED


Doğum / Ölüm: 1642-1693
Saltanat Süresi: 1648-1687


Babası Sultan İbrahim'in tahttan indirilmesi üzerine, yedi yaşında iken tahta oturdu. Padişahlığının ilk dönemlerinde, büyükannesi Mahpeyker, Kösem Sultan ve adamları söz sahibiydi. Devlet; Bosna, Dalmaçya, Yunanistan, Mora ve Venediklilerin hepsiyle birden aynı anda karşı karşıyaydı. Avusturya'da yenilgi üstüne yenilgi, Tuna'nın kuzeyindeki toprakların çoğunun kaybı ve 1683' de Budin'in düşman eline geçmesi. Osmanlı İmparatorluğu, artık gerileme dönemindeydi; toprak kaybediyordu. IV. Mehmet 1687'de ulemâ ve devlet erkanının oy birliği ile tahttan indirildi.

Share