SULTAN 2. AHMED 1643-1695

4676 readings

SULTAN 2. AHMED

Doğum / Ölüm: 1643-1695
Saltanat Süresi: 1691-1695


Sultan İbrahim'in üçüncü oğludur. Hat sanatında yetenekli olan II. Ahmet, 49 yaşında tahta geçmiştir. 1694'de Sakız adasının düşman eline geçmesini, içine sindirememişti. II. Ahmet'in Sakız adası için: "Macaristan'ın tümü fethedilse bile, Sakız'ın acısı içimden çıkmaz." demesi üzerine, zamanında Sakız'ın fethi için uğraşılmış; fakat Sultan II. Ahmet, fethi göremeden 1695'te ölmüştür.

Share