SULTAN 3. OSMAN 1699-1757

5003 readings

SULTAN 3. OSMAN

Doğum / Ölüm: 1699-1757 
Saltanat Süresi: 1754-1757


Tahta çıktığı zaman, 56 yaşında idi. 2 yıl 11 ay süren saltanatı sırasında, İstanbul'da yangınlar, veba salgını, Haliç'in baştan başa donması gibi olaylar yaşanmıştı. Dışta ayaklanmalar başgöstermiş; Mısır, Belgrad gibi önemli eyaletlerin valileri, görev yapamaz hale gelmişti. III. Osman'ın hiç çocuğu olmadığından, öldüğünde yerine III. Mustafa geçmiştir.

Share